17.8.2021

Služba je vlastně činnost, která úzce souvisí s hospodářstvím, kde tvoří takzvaný terciální sektor. Má za úkol uspokojit určitou potřebu poptávajícího, ale výsledek poptávky není hmotný. Služby mají určitou charakteristiku, ale i systém dělení.

 Charakteristika

·         Služba je nehmotná, tudíž se nedá uskladnit
·         Služby také nejsou stálé, protože provozovatel, místo i čas se mohou změnit
·         Jak je výše uvedeno, jsou nehmotné, tudíž je i nemožné je vlastnit
·         Také se nedají rozdělit

  Systém dělení

Dle toho, kdo služby platí, existují dva druhy – kolektivní (platí stát, školství nebo např. nějaká významnější právnická osoba) a individuální, kdy si službu zaplatí jedinec (cestovní ruch, kadeřnictví, strava, oblečení).

Služby se daly taky rozdělit na placené a neplacené, nicméně toto dělení nemá větší význam, protože 95% služeb a možná i více je placených. Hlavně v hospodářství se dá použít ještě dělení osobní (rozvíjí se psychika člověka – divadlo, kino, knihovna, ale i zdravotní péče), obchodní (různé typy obchodů a obchodních společností) a věcné (opravují rozbité věci).

Terciální sektor

 Tento sektor (jeden ze čtyř) je významným zeměpisným ukazatelem vyspělosti státu. Jelikož naše civilizace je poměrně světově rozšířená, sektor služeb momentálně tvoří největší část světového hospodářství, což ukazuje na velkou vyspělost (těmto číslům však hodně pomáhají světoví hospodářští giganti). Jeho definice je poměrně těžká, mnoho definic se může lišit, proto se ve většině světa má spíše za to, že není zadaná.

  Oblasti lidské činnosti, které jsou v terciálním sektoru

·         Cestovní ruch
·         Vzdělání
·         Finanční a právní služby
·         Doprava a komunikace
·         Zdravotnictví
·         Vládní a správní služby

 Technicky vzato, jedná se spíše o činnosti, které bychom si dokázali představit v našem životě postrádat na rozdíl od primárního (těžba a zpracování surovin, zemědělství) a sekundárního (produkce potravin) sektoru.