17.8.2021

Sami víme, co se dá všechno na internetu zjistit, kam se dá dostat a co si lze najít – doslova všechno. A právě to všechno nemusí být tak úplně vhodné pro menší dítě. Samozřejmě, jakmile je mu nad patnáct, tak už to není tak horké, protože o tom dokáže přemýšlet přece jen trochu lépe. Ale co si budeme, na internetu jsou zkrátka stránky, které obsahem neodpovídají tomu, co by dítě mělo poznávat – alespoň ne dle tradičních metod výchovy. Proto se podíváme, jak zabezpečit počítač a internetový prohlížeč proti tomuto nechtěnému obsahu.
 nadšení ze hry

Internet

V internetovém prohlížeči, alespoň v každém opravdu hojně využívaném, naleznete v nastavení menší sekci, a to je buďto kontrola, zabezpečení anebo například zvláštní režimy. V nich si můžete nastavit „Parents control“, neboli rodičovský dohled, který brání internetovému vyhledávači nacházet ten obsah, který mu určíte. Mohou tam být stránky s pornografickým materiálem, násilí nebo například i drogy. Vyhledávač rozpozná hesla (slova), projede je databází „zakázaných výrazů“ a buď vyhledávání zatrhne, cenzuruje anebo vůbec nevyhledá. Můžete tak chránit vaše dítě před negativními vlivy, které může internet mít. Pokud vám ovšem předběžná osvěta nedělá problém, určitě toto nastavení oceníte v případech, kdy se bojíte nějakého viru či malware, který se může právě neopatrným kliknutím do vašeho počítače dostat.
 

Počítač

Pokud chcete také zabezpečit svůj počítač, aby na něj nemělo dítě přístup, stačí si jej jednoduše zamknout a neříkat heslo – samozřejmě, pokud chcete, aby mělo dítě přístup k jen k některým funkcím, můžete si v nastavení sytému pohrát s možností omezit vstup do některých složek nebo částí disku.
 sranda u pc
Samozřejmě to je jen ta cesta, pokud se bojíte, že by vaše dítě nezvládlo pochopit to, co by vidělo anebo se bojíte, že by jej to nějak hrozně ovlivnilo. Průzkumy však ukazují něco jiného a možná byste se měli podívat na svět opět dětskýma očima, i když je to málo pravděpodobné, neboť zkušenost naše je největším oslepením, které si dobrovolně poté nasazujeme.