28.4.2023

Estetikové ve společnosti vás pravděpodobně nikdy nevezmou na milost, ovšem ve společnosti samotné si možná povýšíte. Pokud nadáváte, máte podle psychologických výzkumů i jiné kvality, které jsou společností uznávané.

Filtrace
Pokud totiž nefiltrujete svá slova a to, jak se jimi vyjadřujete, je pravděpodobné, že se ani nezabýváte tím, co byste mohli dát najevo a co byste si měli nechat pro sebe případně to zatajit nebo upravit. Jste přímí, vaše emoce, myšlenky i pocity jsou na prvním místě. Nepředstíráte a na nic si nehrajete. Prostě říkáte na plnou pusu, co si myslíte.

Cambridge, Standford a Hongkong
Tyto univerzity daly své výzkumy dohromady, aby zjistily, zda je v klení uschováno i něco dobrého, proč lidé vlastně klejí a co jim to přináší. Tento výzkum probíhal téměř rok a zúčastnilo se jej více než sedmdesát tisíc lidí. Výzkum probíhal hlavně přes internet a lidé se vybírali na sociálních sítích. Výsledky byly matematicky přesně spočítány a při analýze se ukázalo, že znaky lhaní nesou lidé, kteří si nechávají své pocity pro sebe a veřejně neklejí.

·         Vědecký výrok
Podle vědců je klení a sprosté nadávky spojeno převážně s faktem, že tito lidé jsou přímí, upřímní a jejich integrita je na společenské úrovni velice vysoká.

Z psychologického hlediska se dá říct, že čím přímější a upřímnější člověk, tím více nechává svým pocitům prostor.

Proč lidé nadávají?
–          Nedělají to proto, aby urazili okolí
–          Nechtějí okolí zastrašovat
–          Chtějí jenom vyjádřit, co si myslí a jak jim opravdu je, jak se cítí
–          Jejich řeč je necenzurovaná, protože své myšlenky nechtějí filtrovat
–          Nejsou to lháři, neschovávají se a na nic si nehrají

Lidé, kteří nadávají, mají také
–          Velkou paměť
–          Obsáhlý slovník
–          Cit pro jazyk
–          Větší slovní zásobu než lidé, kteří nenadávají
–          Větší cit pro expresivitu
–          Umějí se lépe vyjádřit než lidé, kteří nesakrují