19.8.2019

Skákání na trampolínách je celosvětovým hitem. Lidé navštěvují jump parky a pořizují si tyto výrobky domů vzhledem k jejich snadné cenové dostupnosti. Stávají se tedy součástí exteriéru a zpravidla jsou tu umístěny celoročně https://www.financnik.cz/komodity/fin_home/vstupy-limitem.html%3Ftisk%3Don Není nutné je speciálně zazimovat, a pokud není příliš tuhá zima, můžete na nich skotačit i při teplotách kolem nuly.mladík při výskoku na trampolíně.jpg

Pozitivní ohlasy

K velkému nárůstu popularity trampolín přispěl rovněž Internet. V naprosté většině zde převládají pozitivní ohlasy na základě osobních zkušeností, i když některé články varují před možnými úrazy, zvláště dětí. Nutno však podotknout, že odrazová pružná podložka, pokud není dostatečně zabezpečena, je stejným rizikem, jako jízda na kolečkových bruslích bez chráničů a přilby. Nebezpečí spočívá především v dopadu mimo odrazovou plochu na trávník či na beton a podobný problém může vyvstat, jestliže se noha zaklíní mezi pružiny.skákající chlapec v plavkách.jpg

Bez bezpečnostních pravidel to nejde

Ochranné prvky, jako je ochranná síť na trampolínu, obvodový kryt pružin a upevňovací kolíky by měly být součástí základního příslušenství každého většího nářadí. Jedinou výjimkou jsou minitrampolíny o průměru zhruba 90 cm, které se využívají v interiéru, a kde k vážným úrazům prakticky nedochází. Velké průměry, které zároveň patří k nejprodávanějším, již zabezpečení vyžadují.
U zabezpečeného nářadí se ovšem pravděpodobnost karambolu zvyšuje v situacích, které se vymykají zdravému rozumu. Bohužel jsou to právě tyto případy, které plní lékařské statistiky, a na jejichž základě se pak vydávají prohlášení o nebezpečnosti celého výrobku. Měli bychom tedy především děti poučit o tom, že vstupovat pod trampolínu a prolézat tudy v době, kdy se na ní někdo pohybuje, je nesmírný hazard. Podobným rizikem je skákání ve více lidech současně a konzumace jídla a nápojů v průběhu cvičení. Odrazová plocha by také měla být suchá, čistá a zbavená mastnoty a nesmí se zároveň stát odkládacím prostorem pro hračky, mobil, oděvy a další předměty.