28.4.2023

Tímto článkem bych chtěla přiblížit problematiku manipulace všem ženám, které možná cítí, že jejich partnerský vztah není v pořádku, ale i těm, které jsou spokojené, protože člověk nikdy neví…
Co to tedy manipulace je?
Jedná se o snahu manipulátora vědomě i nevědomě působit na myšlení jiné osoby nebo více osob. K manipulaci pak manipulátor využívá různé techniky, se kterými se níže seznámíme. Důležitým faktem je, že v partnerských vztazích manipulace znamená psychické týrání druhé osoby (mnohdy přechází až ve fyzické týrání). Jedná se většinou o ženy, které se nechtěně stávají oběťmi svého partnera.
 osamělost ženy
Základními znaky manipulace tedy jsou:

 • Manipulace může být záměrná nebo nevědomá.
 • Manipulátor se vyžívá v nevědomosti druhé osoby (naivita, dobrosrdečnost manipulované osoby).
 • Oběť manipulátora se stává jakýmsi prostředkem k dosažení jeho cílů.
 • Manipulátora zajímá pouze jeho prospěch.
 • Manipulovaná osoba si zpravidla není vědoma svého ovlivňování.
 • Manipulátor se zpočátku snaží v druhé osobě vzbudit sympatie.

 
Manipulaci můžeme rozdělit do dvou základních skupin:

 1. Přímá manipulace znamená, že manipulátor obchází vůli manipulované osoby. Osoba si uvědomuje, že je pod nátlakem (rodiče – děti, učitel – žák).
 2. Nepřímá manipulace znamená, že manipulátor obchází vědomí druhé osoby, která si toho není vědoma.

 
Asi za nejhorší manipulaci může být považována manipulace v mezilidských vztazích.
V extrémním případě může manipulátor chtít dosáhnout úplné destrukce osobnosti manipulované osoby.
Typické pro manipulátora je záměrné snižování sebevědomí oběti. Ženy si často pod vlivem zamilovanosti nepřipouští, že by jimi mohla jejich láska ve skutečnosti pouze manipulovat, využívat je. Postupem času se z těchto žen stávají psychicky závislé na svém partnerovi, bez vlastního rozhodnutí a zcela bez sebevědomí.
 
Muže manipulátora můžeme rozdělit na několik typů:

 1. Diktátor se zpravidla odvolává na autority a často výrazně prosazuje své názory.
 2. Chudáček působí jako méněcenný člověk, nerad si osvojuje pro něj nepříjemné úkoly (dokonce je ignoruje nebo prostě zapomene). Nemá dostatek energie na aktivity, kterých by zrealizoval rád opravdu mnoho.
 3. Počtář si dokáže velice rychle spočítat, co je pro něj v jaké situaci nejvýhodnější. Mnoho věcí si nepamatuje, avšak to, co je pro něj výhodné, si pamatuje velmi dobře.
 4. Břečťan předstírá svou závislost na druhých lidech, nechá je, aby se o něj starali, využívá jejich dobroty a síly.
 5. Drsňák je hrubý a suverénní typ, který každého ukřičí.
 6. Obětavec dává dost často najevo, že vše dělá pro druhé. Udělá pro Vás cokoliv, je velmi obětavý (až příliš). Tento typ manipulátora se objevuje zejména v rodině.
 7. Poslední spravedlivý je typ manipulátora, který se vyžívá ve vyvolávání pocitů viny svého okolí. Druzí lidé jsou stále něčím špatní, ale sám manipulátor je bez chyby.
 8. Mafián pro Vás udělá téměř vše, ale pokaždé bude očekávat něco na oplátku a budete mu muset být zavázaní.

 
Několik charakteristických rysů manipulátora:
           –           Nenápadně druhé lidi kritizuje nebo soudí.
           –           Dělá ze sebe rád oběť.
           –           Využívá druhé a jejich zásady pro svůj úspěch.
           –           Skrytě či otevřeně citově vydírá.
           –           Mění téma uprostřed hovoru.
           –           Lže.
           –           Překrucuje skutečnost a popírá zcela jasná fakta.
           –           Závidí.
           –           Potřeby, názory a přání druhých jsou mu lhostejné.
           –           Zpravidla rád dává pokyny a nutí ostatní jednat podle něj a na poslední chvíli.
           –           Jeho slova neodpovídají jeho činům.
           –           V jeho přítomnosti se člověk cítí nesvobodně a nepříjemně.
 zoufalá a bezbranná žena
Pokud Vám tento článek otevřel oči, nebojte se takovému člověku vzepřít. Nejlepší obranou je udržet si zdravý úsudek, znát svá práva a nedovolit manipulátorovi, aby Vás přesvědčil o své pravdě, nebojte se vyjádřit svůj nesouhlas. Nenechte se zahnat do kouta!