28.4.2023

Z dlouhodobého hlediska je bydlení v podnájmu velice nevýhodné. Čím dál tím více lidí proto upřednostňuje možnost vlastního bydlení. Drtivá většina z nás však nemá dostatek finančních prostředků k tomu, aby takovýto nadstandardní výdaj hotově vydali ze své peněženky. Právě pro tyto případy je tu hypotéka.
 
Co je hypoteční úvěr? Stručně řečeno je to úvěr neboli půjčka určená fyzickým i právnickým osobám. Zajištění probíhá pomocí zástavního práva (obvykle financovanou nemovitostí). Zástava(nemovitost) může být v případě nesplnění pohledávky (neplacení) zpeněžena a výtěžek získá věřitel.

Druhy hypoték. Účelová hypotéka je vázána na investici do nemovitosti a banka (ústav) chce potvrzení o jejím využití. Výhodou účelové hypotéky jsou nižší úroky. Neúčelová hypotéka (tzv. americká) má výhodu v tom, že nemusíte oznamovat účel jejího využití, je vám ale poskytnuta s vyššími úroky.

Kdo může požádat o hypoteční úvěr? Zažádat si může každý zletilý občan ČR nebo cizinec s trvalým pobytem. Než se hypotéka vydána, posuzuje se schopnost potencionálního dlužníka splácet úvěr a to tím, že prokáže dostatečnou výši příjmů (ze zaměstnání, podnikání, sociálních dávek…) U zaměstnance je to pomocí potvrzení o příjmu ze zaměstnání a u podnikateledaňovým přiznáním. Dále je důležitá i dobrá platební historie (placení závazků včas).

Účel hypotéky:
·         získání nemovitostí do osobního vlastnictví
·         výstavba, rekonstrukce, modernizace, opravy a přístavby
·         řešení problémů se spoluvlastnictvím či dědickými podíly
·         financování družstevního podílu nebo úhrada členství

Druhy splácení. První možností je anuitní splácení – celou dobu trvání úvěru se platí stejně vysoké splátky, což se využívá nejčastěji. Dalším typem je splácení progresivní – ze začátku se platí nižší splátky a postupně v průběhu let se zvyšují. Nakonec degresivní splátky – ze začátku se platí vyšší splátky a poté se snižují.

Užitečné pojmy:
·         Úroková sazba = navýšení vypůjčené částky za určité časové období (%), u hypoték za rok (= per annum).
·         Doba fixace = doba, za kterou je nemění výše úrokové sazby.
·         Refinancování = splacení již existujícího úvěru u jedné banky novým od banky jiné.
·         Konsolidace = sloučení více půjček v jednu.
 
Ať už chcete získat hypotéku, nebo jen