12.8.2019

Uzavírání účetnictví je každoroční činnost, na kterou se netěší asi žádná společnost. Potřebujete na to totiž spoustu času, papírů a trpělivosti. Do tzv. výkaznictví musíte zařadit několik dokumentů, které jednoduše nesmí postrádat. O vše by se měla postarat účetní či odborná agentura, ale vy to musíte znát také.

tři grafy

Rozvaha

Rozvaha je naprostým základem a zná ji snad každý. Skládá se z aktiv (majetek) a pasiv (zdroje kapitálu). Snadno se z ní dozvíte o veškerém majetku společnosti. Stejně tak ale i o financích, za které byl pořízen a odkud tyto peníze pocházely. Ideální je, když se aktiva rovnají pasivům.

Vyčíst z ní ale můžete také pohledávky a závazky společnosti. Kolik vám klienti dluží peněz a kolik naopak vy dlužíte dodavatelům nebo bankám? Nedostali jste se během roku do mínusu a nejste náhodou zadluženi? Tohle všechno se dozvíte z každé rozvahy.

Zisky a ztráty

Nyní se dostáváme k prvním výkazům. Zisky a ztráty nám udávají konečný hospodářský výsledek, který je buďto v plusu či mínusu. Z těchto údajů velmi rychle zjistíte, jaké náklady máte na zaměstnance či materiál a můžete se zamyslet nad tím, zda by nešli redukovat. Stejně tak ale zjistíte, jak si vedete v oblasti prodejů, a tudíž výnosů.

kalkulačka podnikání

Cash-flow

Často se nazývá také výkaz peněžních toků. Peněžní tok v podniku sleduje, zda firmy hradí své závazky včas. Často se totiž stává, že tak neučiní a lhůta splatnosti se prodlužuje. Společnosti se tak snižuje množství finančních prostředků a dostávají se do potíží. Základní informací je tak právě úbytek či příjem peněz na bankovní účet podniku.

Přílohy

Přílohy slouží k uvedení všeho, co není v pořádku. Zapsáno je zde především dlužné zdravotní a sociální pojištění, anebo informace o nezaplacených daních. Jednoduše řečeno se zde uvedou všechny finanční údaje, které se do zbytku nevejdou, ale firma je potřebuje uvést. Účetní vám zaručeně řekne, co všechno potřebuje. Měli byste to ale alespoň okrajově vědět sami.