28.4.2023

Pramen nejdelší české řeky najdete na Šumavě, blízko hranic s Německem, nedaleko horské obce Kvilda. Toto místo patří k jednomu z nejnavštěvovanějších míst naší republiky, snad proto, že každého láká podívat se, kde ta mohutná řeka pramení. Toto proslulé místo se nachází pod jihovýchodním svahem Černé hory v nadmořské výšce 1172 m.

Původně to byla uměle vytvořená studánka, která vznikla v roce 1922 díky Klubu československých turistů. Ti svedli vodu podzemním potrubím, a tak vlastně vznikl nejsilnější přírodní Teplý pramen řeky Vltavy.

Teplý pramen se nedaleko Volar spojuje se Studeným pramenem, který pramení v Bavorsku. Od tohoto místa se soutoku oficiálně říká Vltava. Prameny jsou upraveny tak, aby do jejich míst mohla i široká veřejnost. Vede k nim turistická stezka protkaná informačními tabulemi, které návštěvníkům podávají informace o zdejší přírodě i historii.

Blízký horský prales
V okolí prameniště se dochoval blízký smrkový prales, ve kterém je mnoho až 400 let starých smrků. Ty však bohužel v posledních letech usychají, čemuž dopomohla neuvážená těžba a napadení kůrovcem.

Rašeliniště
Blízká rašeliništní fauna a flóra je důvodem ochrany této oblasti. Mokřady se vytvořily díky podmáčeným smrčinám, a jsou bohaté na klečové formy typické rašeliništím.

Památník
Poblíž pramenů Vltavy se nachází pamětní deska, která zde byla zasazena do skály ve znamení vděčnosti řece za to, že poskytuje obživu.

Stezka
Přesto, že je toto místo součástí zóny Národního parku Šumavy, a je to chráněné památkové místo, je k pramenům zpřístupněna stezka. Přístup k pramenům je tak umožněn široké veřejnosti hned několika značenými trasami.

Zdejší ohrožení živočichové
V této chráněné oblasti žije celá řada živočichů, z nichž je mnoho ohrožených. Patří mezi ně například žluťásek borůvkový, který je ještě pozůstatkem poslední doby ledové. Dalšími ohroženými zvířaty jsou vlci, rys ostrovid, tetřev hlušec, datlík tříprstý či sova puštík bělohlavý.