28.4.2023

Lidé míří do přírody za poznáním, obdivují přírodní scenérie, snaží se je zachytit alespoň na kameru nebo v objektivu fotoaparátu, a pak také pochopitelně ve svých vlastních vzpomínkách. Mezi nejkrásnější přírodní jevy patří vodopády. Česká republika se jimi může pochlubit v hojné míře, i když pochopitelně nemůžeme konkurovat nejdelšímu vodopádu světa ve Venezuele.
mumlava řeka

Výška vodopádů

Nejčastěji je měřítkem mohutnosti vodního toku a impozantnosti padající tekutiny do hlubin její výška. Někdy se tento atribut měří dost obtížně, neboť není přesně známo místo počátku a konce tohoto přírodního jevu. Pokud však budeme alespoň uvažovat veličinu v hrubých rysech, k nejdelším českým vodopádům se řadí Pančavský (necelých 150 m), Horní Úpský (120 metrů) a Rudické propadání v Moravském krasu o výšce 85 m.
úzký vodopád

Průtok vody a mohutnost

To je měřítko uváděné v litrech za sekundu v kombinaci s délkou vodopádu a vězte, že mohutnost vodního toku je někdy mnohem působivější, než jeho samotná impozantní délka. Pojďme si nyní vyjmenovat deset nejmohutnějších:

·         Mumlavský v Krkonoších – bezpečně vede nad všemi ostatními v Česku. Je také považován za jeden z nejkrásnějších a pokud jste jej neviděli na vlastní oči, lze jej zahlédnout ve filmu Svatební cesta do Jiljí s Josefem Abrhámem a Libuší Šafránkovou.
mumlava vodopád

·         Rudické propadání je na druhém místě.

·         Třetí příčka patří Vodopádu na řece Ostravici v Beskydech.

·         Na čtvrtém pomyslném místě by se umístil již zmiňovaný Pančavský vodopád.

·         Na páté pozici je velmi působivý horní tok řeky Jizery v Jizerských horách.

·         Šesté místo patří vodopádu na Černé Desné opět v Jizerských horách.

·         Sedmý nejmohutnější je tzv. Pilařova kaskáda v Krkonoších.

·         Osmý a jeden z nejmalebnějších je Velký vodopád Bílého Labe v Krkonoších.

·         O devátou a desátou příčku se dělí Velký Štolpich v Jizerských horách a Rešovský vodopád v Nízkém Jeseníku, nedaleko městečka Rýmařov.