28.4.2023

Rčení "Nežijeme proto, abychom jedli, ale jíme proto, abychom žili" lze vztáhnout i na peníze. Nežijeme proto, abychom vydělávali peníze. Vyděláváme peníze, abychom žili. Peníze se nesmí stát hlavním životním cílem. Jsou jen prostředkem k lepšímu životu.
procházka s holčičkou
Pro peníze platí totéž co pro oheň nebo vodu. Jsou dobrý sluha, ale špatný pán. Bez ohledu na to, jestli se v našem rozpočtu točí koruny nebo milióny. Pokud nám budou doma vládnout peníze, místo abychom my vládli jim, odrazí se to negativně i na kvalitě vztahu.

Mnoho lidí nic neušetří, protože neumí s penězi hospodařit. Souvisí to s výchovou v původní rodině a s povahovými rysy obou partnerů. Pokud maminka kupovala synovi vše, co chtěl, syn očekává totéž i od manželky. To je pak zdrojem konfliktů a hádek. Pokud dcera měla doma vše, na co si vzpomněla, považuje běžná materiální omezení za neschopnost manžela vydělat více peněz a v manželství začne vnímat jako břemeno, které je lepší odhodit.

S nedostatkem financí se potýká mnoho běžných rodin. Na hospodaření s penězi neexistuje obecně platný návod. Ale určité životní postoje a praktická opatření mohou finanční problémy zmírnit.
·         Buďte trpěliví, nechtějte mít všechno hned. Nesoutěžte s přáteli, kolegy a sousedy, kdo dosáhne nejvyššího životního standardu.
·         Nesrovnávejte svou životní úroveň s těmi, kdo ji mají vyšší. Spíše si všímejte rodin, které žijí šťastně i ve skromné a méně vybavené domácnosti.
·         Zvažujte půjčky, zvláště když vypadají lákavě, nebo nabízejí podezřele nízké úroky.
·         Možná to nezní logicky, ale nekupujte z důvodu šetrnosti nejlevnější věci. Levné věci bývají placeny dvakrát.  Brzy se rozbijí a musíte platit drahou opravu, nebo se zničí úplně a musíte si koupit nové. Držte se zlaté střední cesty – nekupujte příliš laciné, ale ani zbytečně drahé věci.
počítání investic
Rozdělte si finanční částku, kterou máte k dispozici, na čtyři hromádky:
1. Nutné
2.Potřebné
3.Možné
4. Ušetřené

Z první hromádky plaťte nezbytné náklady. Pokud nebude stačit, vezměte z druhé a tak dále.
Pokud budete platit jen to, co je nutné, potřebné a možné, třeba vám občas v té poslední hromádce něco zbude.